Instal·lació de radiofibra a l’Alt Empordà

Per a les zones on la connexió a internet amb fibra òptica no arriba, la resposta és la radiofibra o internet per ràdio. A través daquesta tecnologia fins a les zones més allunyades poden gaudir de la connexió a la xarxa, perquè el senyal no requereix de connexió per cablejat, és sense fil.

Per a zones suburbanes, rurals, ja no hi haurà impediments per comptar amb una connexió de bona velocitat i latència reduïda.

Com funciona internet per radiofibra?

Aquest tipus de connexió a internet és similar a un Wifi, ja que les dades són transmeses per mitjà de les ones de ràdio, sí que fan ús de fibra, però en aquest cas és només perquè les dades arribin fins als centres de telecomunicacions.

En essència els senyals de retorn que procedeixen de l’altra estació hauran de passar per l’anomenada estació base, aquesta s’encarregarà d’emetre les ones de ràdio que també seran captades pel centre de telecomunicacions.

Avantatges de la instal·lació de radiofibra

Un dels principals avantatges de decantar-se per la connexió amb radiofibra és la velocitat de navegació que s’obté, a més que la capacitat de dades també és molt superior en comparació dels altres mètodes.

La instal·lació de radiofibra també garanteix als usuaris una connexió més segura i el risc d’infracció és reduït considerablement. Pel que fa a la capacitat de descàrrega de la radiofibra igual és superior, de fins a 50mbps i la latència que ofereix és d’uns 60 ms.

Finalment, un altre aspecte positiu d’aquest tipus de connexions és la rapidesa d’instal·lació, només cal assegurar-se de contractar els serveis d’una empresa professional, que es faci càrrec de tot el procés a costos reduïts, però que garanteixi una connexió de qualitat a tot moment.